Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021

Zestaw:
BGK PTR 01 - dane w zakresie przedsięwzięć termomodernizacyjnych i remontowych
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Charakterystyka energetyczna budynku Zmniejszenie rocznego zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania budynku
 • Rodzaj paliwa
Rozwiń grupowanie
 • GJ / r
Zmienna ilościowa
 • rok
2 Charakterystyka energetyczna budynku Zmniejszenie obliczeniowego zużycia energii do przygotowania ciepłej wody użytkowej
 • Rodzaj paliwa
Rozwiń grupowanie
 • GJ / r
Zmienna ilościowa
 • rok
3 Charakterystyka energetyczna budynku Zmniejszenie zużycia energii
 • Rodzaj paliwa
Rozwiń grupowanie
 • GJ / r
Zmienna ilościowa
 • rok
4 Bilanse paliw i energii Typ audytu Zmienna opisowa
 • rok
5 Cechy nieruchomości Rodzaj budynku Zmienna opisowa
 • rok
6 Dane adresowe i terytorialne Lokalizacja budynku Zmienna opisowa
 • rok
7 Cechy nieruchomości Rok budowy budynku Zmienna opisowa
 • rok
8 Cechy nieruchomości Konstrukcja / technologia budynku Zmienna opisowa
 • rok
9 Cechy nieruchomości Liczba kondygnacji Zmienna opisowa
 • rok
10 Charakterystyka energetyczna budynku Kubatura części ogrzewanej Zmienna opisowa
 • rok
11 Cechy nieruchomości Powierzchnia budynku netto Zmienna opisowa
 • rok
12 Charakterystyka energetyczna budynku Powierzchnia ogrzewana części mieszkalnej
 • m2
Zmienna ilościowa
 • rok
13 Charakterystyka energetyczna budynku Powierzchnia ogrzewana lokali użytkowych oraz innych pomieszczeń niemieszkalnych Zmienna opisowa
 • rok
14 Zasoby mieszkaniowe Mieszkania Zmienna opisowa
 • rok
15 Charakterystyka energetyczna budynku Liczba osób użytkujących budynek Zmienna opisowa
 • rok
16 Charakterystyka energetyczna budynku Sposób przygotowania ciepłej wody Zmienna opisowa
 • rok
17 Charakterystyka energetyczna budynku Rodzaj systemu grzewczego budynku Zmienna opisowa
 • rok
18 Charakterystyka energetyczna budynku Paliwo - przed termomodernizacją - cwu Zmienna opisowa
 • rok
19 Charakterystyka energetyczna budynku Paliwo - po termomodernizacji - cwu Zmienna opisowa
 • rok
20 Charakterystyka energetyczna budynku Paliwo - przed termomodernizacją - co Zmienna opisowa
 • rok
21 Charakterystyka energetyczna budynku Paliwo - po termomodernizacji - co Zmienna opisowa
 • rok
22 Charakterystyka energetyczna budynku Współczynnik kształtu A / V Zmienna opisowa
 • rok
23 Charakterystyka energetyczna budynku Opis przedsięwzięcia termomodernizacyjnego / remontowego Zmienna opisowa
 • rok
24 Charakterystyka energetyczna budynku Koszt przedsięwzięcia termomodernizacyjnego / remontowego Zmienna opisowa
 • rok
25 Charakterystyka energetyczna budynku Przewidywana roczna oszczędność kosztów energii Zmienna opisowa
 • rok
26 Charakterystyka energetyczna budynku Roczne zmniejszenie zapotrzebowania na energię Zmienna opisowa
 • rok
27 Charakterystyka energetyczna budynku Roczne oszczędności energii Zmienna opisowa
 • rok
28 Cechy nieruchomości Data rozpoczęcia użytkowania budynku Zmienna opisowa
 • rok
29 Cechy nieruchomości Powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych
 • m2
Zmienna ilościowa
 • rok
30 Charakterystyka energetyczna budynku Przewidywany wskaźnik kosztu przedsięwzięcia remontowego
 • bezwymiarowy
Zmienna ilościowa
 • rok
31 Cechy nieruchomości Udział powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych w całkowitej powierzchni użytkowej budynku
 • %
Zmienna ilościowa
 • rok