Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021

Zestaw:
CZSW CBDOPW Noe.NET 01 - dane dotyczące tymczasowo aresztowanych, skazanych i ukaranych poddanych terapii w związku z uzależnieniami, poddanych badaniom
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Sprawy inne Tymczasowo aresztowani, skazani i ukarani poddani terapii w związku z uzależnieniem, poddani badaniom
  • szt.
Zmienna ilościowa
  • kwartał