Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021

Zestaw:
GIOŚ BDO 01 - dane dotyczące zużytego sprzętu, odpadów powstałych ze zużytego sprzętu poddanego procesowi recyklingu, procesowi odzysku innemu niż recykling oraz unieszkodliwianiu
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny Masa zebranego zużytego sprzętu z gospodarstw domowych
 • Rodzaje zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
Rozwiń grupowanie
 • t
Zmienna ilościowa
 • rok
2 Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny Masa wprowadzonego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
 • rodzaje sprzętu elektrycznego i elektronicznego
Rozwiń grupowanie
 • t
Zmienna ilościowa
 • rok
3 Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny Masa zebranego zużytego sprzętu z innych źródeł
 • rodzaje sprzętu elektrycznego i elektronicznego
Rozwiń grupowanie
 • t
Zmienna ilościowa
 • rok
4 Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny Masa zebranego zużytego sprzętu
 • rodzaje zużyego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
 • sposoby postępowania z odpadami poproduktowymi, opakowaniami i zużytym sprzętem
Rozwiń grupowanie
 • t
Zmienna ilościowa
 • rok
5 Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny Masa zużytego sprzętu przetworzonego w kraju
 • rodzaje zużyego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
Rozwiń grupowanie
 • t
Zmienna ilościowa
 • rok
6 Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny Całkowita masa zużytego sprzętu
 • rodzaje sprzętu elektrycznego i elektronicznego
 • sposoby postępowania z odpadami poproduktowymi, opakowaniowymi i zużytym sprzętem
Rozwiń grupowanie
 • t
Zmienna ilościowa
 • rok
7 Baterie i akumulatory Baterie i akumulatory
 • rodzaje baterii
Rozwiń grupowanie
 • t
Zmienna ilościowa
 • rok