Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021

Zestaw:
GIOŚ PMŚ 09 - dane dotyczące stężenia radionuklidów w wybranych rzekach i jeziorach
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Monitoring radiologiczny Stężenie radionuklidów w rzekach i jeziorach
  • µBq / m3
Zmienna ilościowa
  • rok