Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021

Zestaw:
GUGiK BDOO 01 - dane dotyczące położenia geograficznego punktów, miejscowości, przełęczy
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Położenie, terytorium i granice kraju Układ Pionowy Powierzchni
  • %
Zmienna ilościowa
  • rok
2 Położenie, terytorium i granice kraju Położenie geograficzne Polski
  • min
  • km
Zmienna ilościowa
  • rok
3 Położenie, terytorium i granice kraju Najwyżej oraz najniżej położone punkty i miejscowości
  • m
Zmienna ilościowa
  • rok