Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021

Zestaw:
JND PŁ 01 - dane dotyczące rocznego łowieckiego planu gospodarczego
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Łowiectwo Zwierzęta łowne
 • Gatunki zwierząt łownych (liczebność)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 10 marca
2 Łowiectwo Odstrzał zwierząt łownych
 • Gatunki zwierząt łownych
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • łowiecki rok gospodarczy
3 Łowiectwo Odłów zwierząt łownych
 • Gatunki zwierząt łownych
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • łowiecki rok gospodarczy
4 Łowiectwo Zasiedlenie zwierząt łownych
 • Gatunki zwierząt łownych
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • łowiecki rok gospodarczy
5 Łowiectwo Ubytki zwierząt łownych
 • Gatunki zwierząt łownych (ubytki)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • łowiecki rok gospodarczy
6 Łowiectwo Obwody łowieckie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 10 marca
7 Łowiectwo Obwody łowieckie
 • ha
Zmienna ilościowa
 • 10 marca
8 Łowiectwo Odszkodowania łowieckie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • łowiecki rok gospodarczy