Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021

Zestaw:
KNF SNP 05 - dane dotyczące PPE
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Kapitałowe systemy emerytalne Składki podstawowe i dodatkowe - PPE - forma wnoszenia składek pracowników do funduszu inwestycyjnego
  • tys. PLN
Zmienna ilościowa
  • rok
2 Kapitałowe systemy emerytalne Wypłaty świadczeń z PPE - forma wnoszenia składek pracowników do funduszu inwestycyjnego
  • tys. PLN
Zmienna ilościowa
  • rok