Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021

Zestaw:
KRRiT SIA 01 - dane dotyczące wpływów z opłat abonamentu radiowo-telewizyjnego
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Abonenci radia i telewizji Wpływy z opłat abonamentu radiowo-telewizyjnego
  • PLN
Zmienna ilościowa
  • rok