Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021

Zestaw:
KRUS FARMER 04 - dane dotyczące gospodarstw rolnych przekazanych w związku z otrzymaniem uprawnień do emerytury lub renty
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Ubezpieczenia społeczne w tym dotyczące rolników Liczba gospodarstw rolnych przekazanych w związku z otrzymaniem uprawnień do emerytury lub renty
  • gosp. rolne
Zmienna ilościowa
  • rok