Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021

Zestaw:
MF BESTIA 01 - dane budżetowe w zakresie dochodów i wydatków Jednostek Samorządu Terytorialnego
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Dochody - klasyfikacja budżetowa Dochód klasyfikacja budżetowa
Zmienna ilościowa
  • rok
2 Wydatki - klasyfikacja budżetowa Wydatek klasyfikacja budżetowa
Zmienna ilościowa
  • rok
3 Przychody - klasyfikacja budżetowa Przychód klasyfikacja budżetowa
Zmienna ilościowa
  • rok
4 Rozchody - klasyfikacja budżetowa Rozchód klasyfikacja budżetowa
Zmienna ilościowa
  • rok