Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021

Zestaw:
MF BD-CIT 01 - dane dotyczące osób prawnych, jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Dane identyfikacyjne REGON Zmienna identyfikacyjna
2 Dane adresowe i terytorialne Adres zamieszkania (składowe: Kod TERYT województwa, Kod TERYT powiatu, Kod TERYT gminy, ) Zmienna adresowa
  • rok
3 Ekonomiczne aspekty działalności organizacji non-profit Otrzymane darowizny przez osoby prawne
Zmienna ilościowa
  • rok
4 Ekonomiczne aspekty działalności organizacji non-profit Przekazane darowizny przez osoby prawne
Zmienna ilościowa
  • rok
5 Cechy organizacyjno-prawne Data zakończenia roku podatkowego Zmienna określająca czas
  • rok