Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021

Zestaw:
MF BD-PIT 04 - dane (osobno PIT-36/PIT-36S i PIT-37) dotyczące podatników podatku dochodowego od osób fizycznych
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Podatek dochodowy od osób fizycznych Przychody ze stosunku pracy, służbowego, spółdzielczego i pracy nakładczej
  • Województwa
Rozwiń grupowanie
  • osoba
Zmienna ilościowa
  • rok
2 Podatek dochodowy od osób fizycznych Przychody z praw autorskich i innych praw
  • Województwa
Rozwiń grupowanie
  • osoba
Zmienna ilościowa
  • rok
3 Podatek dochodowy od osób fizycznych Przychody z działalności wykonywanej osobiście
  • Województwa
Rozwiń grupowanie
  • osoba
Zmienna ilościowa
  • rok