Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021

Zestaw:
MRiRW SM 01 - dane dotyczące cech identyfikacyjno-adresowych podmiotów skupujących mleko
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Dane identyfikacyjne REGON Zmienna identyfikacyjna
2 Dane identyfikacyjne Nazwa jednostki Zmienna identyfikacyjna
3 Dane adresowe i terytorialne Adres siedziby (składowe: Województwo, Powiat, Miejscowość, Ulica, Numer budynku, Numer lokalu, Kod pocztowy, ) Zmienna adresowa
  • rok