Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021

Zestaw:
NBP PEGAZ 02 - dane roczne dotyczące międzynarodowej wymiany usług uzupełnione o dane pochodzące z bilansu płatniczego z zakresu podróży rezydentów za granicę i nierezydentów do Polski oraz usług pośrednictwa finansowego mierzonych pośrednio (FISIM)
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Międzynarodowy handel usługami Podróże nierezydentów do Polski
Zmienna ilościowa
  • rok
2 Międzynarodowy handel usługami Podróże rezydentów za granicę
Zmienna ilościowa
  • rok
3 Międzynarodowy handel usługami Usługi ubezpieczeniowe i emerytalne rok
Zmienna ilościowa
  • rok
4 Międzynarodowy handel usługami Wydatki podróżnych
Zmienna ilościowa
  • rok
5 Międzynarodowy handel usługami Usługi nielegalne
Zmienna ilościowa
  • rok
6 Międzynarodowy handel usługami Usługi pośrednictwa finansowego mierzone pośrednio (FISIM)
Zmienna ilościowa
  • rok