Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021

Zestaw:
NIA SI 01 - dane o farmaceutach
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Cechy demograficzne osób Data urodzenia Zmienna określająca czas
  • rok
2 Obywatelstwo, kraj urodzenia Obywatelstwo Zmienna jakościowa
  • rok
3 Cechy demograficzne osób Płeć Zmienna jakościowa
  • rok
4 Kadra medyczna Numer prawa wykonywania zawodu Zmienna identyfikacyjna
5 Kadra medyczna Miejsce zatrudnienia farmaceuty (składowe: Miejscowość, Ulica, Numer budynku, Numer lokalu, Kod pocztowy, Miejscowość poczty, ) Zmienna adresowa
  • rok
6 Dane identyfikacyjne Nazwa miejsca pracy Zmienna identyfikacyjna
7 Kadra medyczna Stopień specjalizacji farmaceuty Zmienna opisowa
  • rok
8 Kadra medyczna Rodzaj posiadanej specjalizacji Zmienna opisowa
  • rok
9 Dane identyfikacyjne Imię Zmienna identyfikacyjna
10 Dane identyfikacyjne Nazwisko Zmienna identyfikacyjna