Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021

Zestaw:
PAA SI 02 - dane dotyczące radionuklidów w powietrzu atmosferycznym, promieniowania gamma, izotopów cezu i strontu w opadzie całkowitym, izotopów cezu w produktach żywnościowych i artykułach rolno-spożywczych, odpadów promieniotwórczych, użytkowników źródeł promieniowania jonizującego, aktywności beta powietrza i opadu całkowitego dla sztucznych radionuklidów
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Monitoring radiologiczny Moc dawki promieniowania gamma
 • Stacje PMS/IMGW
Rozwiń grupowanie
 • nGy / h
Zmienna ilościowa
 • rok
2 Monitoring radiologiczny Stężenia radionuklidów w powietrzu
 • µBq / m3
Zmienna ilościowa
 • rok
3 Monitoring radiologiczny Średnie roczne stężenie cezu-137 oraz strontu-90 w opadzie całkowitym
 • Bq / m2
Zmienna ilościowa
 • rok
4 Monitoring radiologiczny Średnie roczne stężenie cezu-137 w wybranych artykułach żywnościowych
 • Produkty żywnościowe i artykuły rolno-spożywcze
Rozwiń grupowanie
 • Bq / kg
Zmienna ilościowa
 • rok
5 Monitoring radiologiczny Odpady promieniotwórcze odbierane przez Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych
 • m3
Zmienna ilościowa
 • rok