Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021

Zestaw:
UdSC KZREW 04 - dane o cudzoziemcach w Polsce
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Dane identyfikacyjne PESEL Zmienna identyfikacyjna
2 Dane identyfikacyjne Identyfikator osoby Zmienna identyfikacyjna
3 Dane identyfikacyjne Nazwisko Zmienna identyfikacyjna
4 Cechy demograficzne osób Data urodzenia Zmienna określająca czas
 • kwartał
 • rok
 • 31 grudnia
5 Cechy demograficzne osób Płeć Zmienna jakościowa
 • rok
 • kwartał
 • 31 grudnia
6 Dane adresowe i terytorialne Miejsce urodzenia (składowe: Miejscowość, ) Zmienna adresowa
 • rok
 • kwartał
 • 31 marca
 • 31 grudnia
7 Obywatelstwo, kraj urodzenia Kraj urodzenia Zmienna jakościowa
 • rok
 • kwartał
 • 31 grudnia
8 Cudzoziemcy w Polsce Kraj pochodzenia cudzoziemca Zmienna jakościowa
 • rok
9 Obywatelstwo, kraj urodzenia Obywatelstwo Zmienna jakościowa
 • rok
 • kwartał
 • 31 marca
 • 31 grudnia
10 Cechy demograficzne osób Stan cywilny Zmienna jakościowa
 • rok
 • kwartał
 • 31 grudnia
11 Cudzoziemcy w Polsce Narodowość cudzoziemca Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
 • rok
12 Cudzoziemcy w Polsce Organ przyjmujący wniosek / wydający decyzję w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt cudzoziemca Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
 • rok
13 Cudzoziemcy w Polsce Data wydania dokumentu - cudzoziemcy Zmienna określająca czas
 • 31 grudnia
 • rok
14 Cudzoziemcy w Polsce Data wpływu wniosku - cudzoziemcy Zmienna określająca czas
 • rok
15 Cudzoziemcy w Polsce Data rejestracji wniosku - cudzoziemcy Zmienna określająca czas
 • rok
16 Cudzoziemcy w Polsce Data wydania decyzji - cudzoziemcy Zmienna określająca czas
 • rok
17 Cudzoziemcy w Polsce Data obowiązywania zezwolenia - cudzoziemcy Zmienna określająca czas
 • rok
18 Cechy społeczno-ekonomiczne osób Wykształcenie Zmienna jakościowa
 • rok
 • 31 grudnia
19 Aktywność ekonomiczna Zawód wykonywany Zmienna jakościowa
 • rok
20 Cudzoziemcy w Polsce Główny cel pobytu cudzoziemca Zmienna jakościowa
 • rok
21 Cudzoziemcy w Polsce Miejsce pobytu cudzoziemca w Polsce (składowe: Nazwa województwa, Kod TERYT województwa, ) Zmienna adresowa
 • rok
 • 31 grudnia
22 Cudzoziemcy w Polsce Miejsce pobytu cudzoziemca w Polsce (składowe: Nazwa miejscowości, ) Zmienna adresowa
 • rok
 • 31 grudnia
23 Cudzoziemcy w Polsce Miejsce pobytu cudzoziemca w Polsce (składowe: Ulica, )
 • Rodzaj ulicy
Rozwiń grupowanie
Zmienna adresowa
 • rok
 • 31 grudnia
24 Cudzoziemcy w Polsce Miejsce pobytu cudzoziemca w Polsce (składowe: Nazwa ulicy, ) Zmienna adresowa
 • rok
 • 31 grudnia
25 Cudzoziemcy w Polsce Miejsce pobytu cudzoziemca w Polsce (składowe: Numer budynku, ) Zmienna adresowa
 • rok
 • 31 grudnia
26 Cudzoziemcy w Polsce Miejsce pobytu cudzoziemca w Polsce (składowe: Numer lokalu, ) Zmienna adresowa
 • rok
 • 31 grudnia
27 Cudzoziemcy w Polsce Miejsce pobytu cudzoziemca w Polsce (składowe: Kod pocztowy, ) Zmienna adresowa
 • rok
 • 31 grudnia
28 Dane identyfikacyjne Imię Zmienna identyfikacyjna