Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2022

Zestaw:
MF BD-PIT 01 - dane o podatnikach podatku dochodowego od osób fizycznych rozliczających się na formularzach podatkowych PIT (28/28S/36/36S/36L/36LS/37/38/39/40A)
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Podatek dochodowy od osób fizycznych Złożenie deklaracji PIT-39 Zmienna jakościowa
 • rok
2 Podatek dochodowy od osób fizycznych Złożenie deklaracji PIT-38 Zmienna jakościowa
 • rok
3 Podatek dochodowy od osób fizycznych Złożenie deklaracji PIT-37 Zmienna jakościowa
 • rok
4 Podatek dochodowy od osób fizycznych Złożenie deklaracji PIT-36L / 36LS Zmienna jakościowa
 • rok
5 Podatek dochodowy od osób fizycznych Złożenie deklaracji PIT-36 / 36S Zmienna jakościowa
 • rok
6 Podatek dochodowy od osób fizycznych Złożenie deklaracji PIT-28 / 28S Zmienna jakościowa
 • rok
7 Podatek dochodowy od osób fizycznych Wspólne rozliczenie z małżonkiem Zmienna jakościowa
 • rok
8 Dane identyfikacyjne Techniczny numer identyfikacyjny podatnika Zmienna identyfikacyjna
9 Cechy demograficzne osób Rok urodzenia podatnika Zmienna określająca czas
 • rok
10 Podatek dochodowy od osób fizycznych Przychody uzyskane z najmu, podnajmu, dzierżawy PIT-28 / 28S Zmienna jakościowa
 • rok
11 Podatek dochodowy od osób fizycznych Przychody uzyskane z działalności w formie spółki, os. fiz. PIT-28 / 28S Zmienna jakościowa
 • rok
12 Podatek dochodowy od osób fizycznych Przychody uzyskane z działalności na własny rachunek PIT-28 / 28S Zmienna jakościowa
 • rok
13 Podatek dochodowy od osób fizycznych Przychody uzyskane z działalności gospodarczej PIT-36 / 36S
Zmienna ilościowa
 • rok
14 Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek należny 1% przekazany na rzecz OPP
Zmienna ilościowa
 • rok
15 Cechy demograficzne osób Płeć Zmienna jakościowa
 • rok
16 Świadczenia z ubezpieczeń społecznych i pozaubezpieczeniowe Otrzymywane renty Zmienna jakościowa
 • rok
17 Świadczenia z ubezpieczeń społecznych i pozaubezpieczeniowe Otrzymywane emerytury Zmienna jakościowa
 • rok
18 Ekonomiczne aspekty działalności organizacji non-profit Darowizny przekazane przez osoby fizyczne organizacjom pożytku publicznego
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
19 Ekonomiczne aspekty działalności organizacji non-profit Darowizny przekazane przez osoby fizyczne na cele kultu religijnego
Zmienna ilościowa
 • rok
20 Dane adresowe i terytorialne Adres zamieszkania (składowe: Kod TERYT województwa, Kod TERYT powiatu, Kod TERYT gminy, ) Zmienna adresowa
 • rok
21 Podatek dochodowy od osób fizycznych Przychód
Zmienna ilościowa
 • rok
22 Ekonomiczne aspekty działalności organizacji non-profit Darowizny przekazane zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych
Zmienna ilościowa
 • rok
23 Dane identyfikacyjne Numer KRS Zmienna identyfikacyjna
24 Dane adresowe i terytorialne Adres zamieszkania (składowe: Miejscowość, Ulica, Numer budynku, ) Zmienna adresowa
 • rok
25 Podatek dochodowy od osób fizycznych Złożenie deklaracji PIT-40a Zmienna jakościowa
 • rok
26 Podatek dochodowy od osób fizycznych Przychody uzyskane z emerytur, rent oraz innych krajowych świadczeń PIT-40a
Zmienna ilościowa
 • rok
27 Podatek dochodowy od osób fizycznych Przychody uzyskane z zasiłków pieniężnych z ubezpieczeń społecznych PIT-40a
Zmienna ilościowa
 • rok