Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021

Zestaw:
MRiRW CDRwB JDR 02 – dane ze sprawozdań z wykonania planu finansowego ośrodków doradztwa rolniczego i Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Dane bilansowe Bilans jednostek sektora instytucji rządowych i samorządowych
  • Układ sprawozdania
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
  • rok poprzedzający rok badania
2 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Rachunek zysków i strat jednostek sektora instytucji rządowych i samorządowych
  • Układ sprawozdania
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
  • rok poprzedzający rok badania