Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021

Zestaw:
BGK SFK 02 – dane dotyczące funduszy utworzonych, powierzonych i przekazanych BGK na mocy odrębnych ustaw (w tym fundusze kredytowe i przepływowe)
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Dane finansowe wybranych jednostek sektora instytucji rządowych i samorządowych Wpływy ogółem funduszu
 • mln zł
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
2 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Wpływy z opłat drogowych, kar i grzywien
 • mln zł
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
3 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Wpływy z poboru opłat za przejazd
 • mln zł
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
4 Dane finansowe wybranych jednostek sektora instytucji rządowych i samorządowych Wpływy z opłaty paliwowej - Krajowy Fundusz Drogowy
 • mln zł
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
5 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Wpływy od spółek drogowych
 • mln zł
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
6 Dane finansowe wybranych jednostek sektora instytucji rządowych i samorządowych Wpływy od spółek eksploatujących autostrady - Krajowy Fundusz Drogowy
 • mln zł
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
7 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Środki budżetowe
 • mln zł
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
8 Dane finansowe wybranych jednostek sektora instytucji rządowych i samorządowych Wpływy z opłaty paliwowej - Fundusz Kolejowy
 • mln zł
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
9 Dane finansowe wybranych jednostek sektora instytucji rządowych i samorządowych Wpływy z kredytów, pożyczek - Fundusz Kolejowy
 • mln zł
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
10 Dane finansowe wybranych jednostek sektora instytucji rządowych i samorządowych Wpływy z kredytów, pożyczek - Krajowy Fundusz Drogowy
 • mln zł
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
11 Dane finansowe wybranych jednostek sektora instytucji rządowych i samorządowych Wpływy z emisji obligacji - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19
 • mln zł
Zmienna ilościowa
 • bieżący miesiąc
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
12 Dane finansowe wybranych jednostek sektora instytucji rządowych i samorządowych Wpływy z tytułu spłat udzielonych kredytów i pożyczek
 • mln zł
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
13 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Refundacja z funduszy UE
 • mln zł
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
14 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Inne wpływy
 • mln zł
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
15 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Wydatki ogółem funduszu
 • mln zł
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
16 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Wydatki na realizację zadań (wypłaty kredytów i pożyczek, dopłaty, premie, zakup akcji, udziałów, obligacji, wkładów, certyfikatów itp.)
 • mln zł
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
17 Dane finansowe wybranych jednostek sektora instytucji rządowych i samorządowych Sprzedaż akcji i udziałów
 • mln zł
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
18 Dane finansowe wybranych jednostek sektora instytucji rządowych i samorządowych Zaciągnięte kredyty i pożyczki, emisja obligacji
 • mln zł
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
19 Dane finansowe wybranych jednostek sektora instytucji rządowych i samorządowych Zasilenie ustawowe
 • mln zł
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
20 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Obsługa kredytów i pożyczek
 • mln zł
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
21 Dane finansowe wybranych jednostek sektora instytucji rządowych i samorządowych Zasilenia z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Fundusz Dopłat do Oprocentowania
 • mln zł
Zmienna ilościowa
 • bieżący miesiąc
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
22 Dane finansowe wybranych jednostek sektora instytucji rządowych i samorządowych Wydatki na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19
 • mln zł
Zmienna ilościowa
 • bieżący miesiąc
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
23 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Obsługa obligacji
 • mln zł
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
24 Dane finansowe wybranych jednostek sektora instytucji rządowych i samorządowych Obsługa finansowania przejściowego - Fundusz Kolejowy
 • mln zł
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
25 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Wynagrodzenie prowizyjne dla BGK
 • mln zł
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
26 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Wypłaty na rzecz spółek eksploatujących autostrady
 • mln zł
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
27 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Wypłaty na rzecz spółek drogowych
 • mln zł
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
28 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Inne wydatki
 • mln zł
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
29 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Spłaty zaciągniętych kredytów, pożyczek, wykup obligacji
 • mln zł
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
30 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Zwroty środków z UE
 • mln zł
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
31 Dane finansowe wybranych jednostek sektora instytucji rządowych i samorządowych Zwrot niewykorzystanych środków do jednostek sektora finansów publicznych
 • mln zł
Zmienna ilościowa
 • bieżący miesiąc
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
32 Dane finansowe wybranych jednostek sektora instytucji rządowych i samorządowych Wpływy ze skarbowych papierów wartościowych - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19
 • mln zł
Zmienna ilościowa
 • bieżący miesiąc
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
33 Dane finansowe wybranych jednostek sektora instytucji rządowych i samorządowych Umorzenia - Fundusz Wsparcia Kredytobiorców
 • mln zł
Zmienna ilościowa
 • bieżący miesiąc
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
34 Dane finansowe wybranych jednostek sektora instytucji rządowych i samorządowych Wydatki na realizację zadań kolejowych (Fundusz Kolejowy)
 • mln zł
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
35 Dane finansowe wybranych jednostek sektora instytucji rządowych i samorządowych Spłata finansowania przejściowego - Krajowy Fundusz Drogowy
 • mln zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
 • miesiąc
36 Dane finansowe wybranych jednostek sektora instytucji rządowych i samorządowych Finansowanie przejściowe z BGK
 • mln zł
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
37 Dane finansowe wybranych jednostek sektora instytucji rządowych i samorządowych Wydatki na zadania drogowe - Krajowy Fundusz Drogowy
 • mln zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
 • miesiąc
38 Dane finansowe wybranych jednostek sektora instytucji rządowych i samorządowych Wpływy z emisji obligacji - Fundusz Kolejowy
 • mln zł
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
39 Dane finansowe wybranych jednostek sektora instytucji rządowych i samorządowych Wpływy z emisji obligacji - Krajowy Fundusz Drogowy
 • mln zł
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego