Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021

Zestaw:
MF BD-PIT_CIT 01 – dane dotyczące wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Podatek dochodowy od osób prawnych
  • tys. zł
Zmienna ilościowa
  • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
2 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Podatek dochodowy od osób fizycznych
  • tys. zł
Zmienna ilościowa
  • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego