Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021

Zestaw:
UKE SFK 01 – dane dotyczące dochodów z tytułu: udzielonych koncesji (UMTS), rocznej opłaty telekomunikacyjnej, opłat za dokonanie rezerwacji częstotliwości, rocznej opłaty za prawo do dysponowania częstotliwością, rocznej opłaty za prawo do wykorzystania zasobów numeracji
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Pozostałe opłaty (m. in.: koszty upomnienia, opłata za dokumentację przetargową, opłata za dokumentację konkursową)
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok bieżący i poprzedni
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
2 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Opłaty za egzaminy i za wydanie świadectwa operatora urządzeń radiowych
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok bieżący i poprzedni
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
3 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Opłaty za prawo do wykorzystywania zasobów numeracji
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok poprzedzający rok badania
4 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Opłaty za dokonanie rezerwacji częstotliwości, jeżeli wybór podmiotu nastąpił w drodze przetargu, aukcji i konkursu na częstotliwość
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok poprzedzający rok badania
5 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Opłata telekomunikacyjna
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok poprzedzający rok badania
6 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Wpływy z opłat za koncesje
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok poprzedzający rok badania
7 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Opłaty za prawo do wykorzystywania częstotliwości i dysponowania częstotliwością w rezerwacji
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok poprzedzający rok badania