Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2022

Zestaw:
MZ-15 - sprawozdanie z działalności jednostki lecznictwa ambulatoryjnego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, osób uzależnionych od alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Zachorowania, problemy zdrowotne Porady ogółem
 • Liczba porad
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
2 Kadra medyczna Lekarze
 • Personel działalności podstawowej lekarze
 • Personel działalności podstawowej
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
3 Ambulatoryjna opieka zdrowotna – działalność Działalność poradni
 • Działaność poradni
Rozwiń grupowanie
 • dz.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
4 Kadra medyczna Pielęgniarki
 • Personel działalności podstawowej pielęgniarki
 • Personel działalności podstawowej
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
5 Kadra medyczna Psycholodzy
 • Personel działalności podstawowej
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
6 Kadra medyczna Specjaliści terapii uzależnień
 • Personel działalności podstawowej
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
7 Kadra medyczna Instruktorzy terapii uzależnień
 • Personel działalności podstawowej
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
8 Kadra medyczna Terapeuci zajęciowi
 • Personel działalności podstawowej
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
9 Kadra medyczna Pracownicy socjalni
 • Personel działalności podstawowej
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
10 Kadra medyczna Inni terapeuci
 • Personel działalności podstawowej
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
11 Kadra medyczna Inni terapeuci Zmienna opisowa
 • 31 grudnia
12 Kadra medyczna Psychoterapeuci z certyfikatem
 • Personel działalności podstawowej
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
13 Zachorowania, problemy zdrowotne Leczeni z zaburzeniami psychicznymi
 • Wyszczególnienie
 • Ogółem/mężczyźni
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
14 Zachorowania, problemy zdrowotne Leczeni z zaburzeniami psychicznymi
 • Wyszczególnienie
 • Wiek leczonego
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
15 Zachorowania, problemy zdrowotne Leczeni z zaburzeniami psychicznymi po raz pierwszy w życiu
 • Wyszczególnienie
 • Ogółem/mężczyźni
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
16 Zachorowania, problemy zdrowotne Leczeni z zaburzeniami psychicznymi po raz pierwszy w życiu
 • Wyszczególnienie
 • Wiek leczonego
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
17 Zachorowania, problemy zdrowotne Leczeni z zaburzeniami psychicznymi spowodowanymi używaniem substancji psychoaktywnych
 • Wyszczególnienie
 • Ogółem/mężczyźni
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
18 Zachorowania, problemy zdrowotne Leczeni z zaburzeniami psychicznymi spowodowanymi używaniem substancji psychoaktywnych
 • Wyszczególnienie
 • Wiek leczonego
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
19 Zachorowania, problemy zdrowotne Leczeni z zaburzeniami psychicznymi spowodowanymi używaniem substancji psychoaktywnych po raz pierwszy w życiu
 • Wyszczególnienie
 • Ogółem/mężczyźni
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
20 Zachorowania, problemy zdrowotne Leczeni z zaburzeniami psychicznymi spowodowanymi używaniem substancji psychoaktywnych po raz pierwszy w życiu
 • Wyszczególnienie
 • Wiek leczonego
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
21 Zachorowania, problemy zdrowotne Leczeni z zaburzeniami psychicznymi spowodowanymi używaniem substancji psychoaktywnych
 • Wyszczególnienie
 • Zobowiązani do leczenia/leczeni przymusowo
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
22 Zachorowania, problemy zdrowotne Leczeni z zaburzeniami psychicznymi spowodowanymi używaniem alkoholu
 • Zaburzenia spowodowane używaniem alkoholu
 • Ogółem/mężczyźni
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
23 Zachorowania, problemy zdrowotne Leczeni z zaburzeniami psychicznymi spowodowanymi używaniem alkoholu
 • Zaburzenia spowodowane używaniem alkoholu
 • Wiek leczonego
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
24 Zachorowania, problemy zdrowotne Leczeni z zaburzeniami psychicznymi spowodowanymi używaniem alkoholu po raz pierwszy w życiu
 • Zaburzenia spowodowane używaniem alkoholu
 • Ogółem/mężczyźni
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
25 Zachorowania, problemy zdrowotne Leczeni z zaburzeniami psychicznymi spowodowanymi używaniem alkoholu po raz pierwszy w życiu
 • Zaburzenia spowodowane używaniem alkoholu
 • Wiek leczonego
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
26 Zachorowania, problemy zdrowotne Leczeni z zaburzeniami psychicznymi spowodowanymi używaniem alkoholu
 • Zaburzenia spowodowane używaniem alkoholu
 • Zobowiązani do leczenia odwykowego
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
27 Zachorowania, problemy zdrowotne Leczeni z zaburzeniami psychicznymi
 • Leczeni z zaburzeniami
 • Ogółem/mężczyźni
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
28 Zachorowania, problemy zdrowotne Leczeni z zaburzeniami psychicznymi
 • Leczeni z zaburzeniami
 • Wiek leczonego
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
29 Zachorowania, problemy zdrowotne Leczeni z zaburzeniami psychicznymi po raz pierwszy w życiu
 • Leczeni z zaburzeniami
 • Ogółem/mężczyźni
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
30 Zachorowania, problemy zdrowotne Leczeni z zaburzeniami psychicznymi po raz pierwszy w życiu
 • Leczeni z zaburzeniami
 • Wiek leczonego
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
31 Zachorowania, problemy zdrowotne Leczeni w poradniach psychologicznych
 • Wyszczególnienie
 • Ogółem/mężczyźni
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
32 Zachorowania, problemy zdrowotne Leczeni w poradniach psychologicznych
 • Wyszczególnienie
 • Wiek leczonego
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
33 Zachorowania, problemy zdrowotne Leczeni w poradniach psychologicznych po raz pierwszy w życiu
 • Wyszczególnienie
 • Ogółem/mężczyźni
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
34 Zachorowania, problemy zdrowotne Leczeni w poradniach psychologicznych po raz pierwszy w życiu
 • Wyszczególnienie
 • Wiek leczonego
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia