Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2022

Zestaw:
OS-7 - sprawozdanie o ochronie przyrody i krajobrazu
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Formy ochrony przyrody Powierzchnia parku narodowego
 • TERYT (gmina)
 • TERYT (województwo)
Rozwiń grupowanie
 • ha
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
2 Formy ochrony przyrody Powierzchnia parku narodowego pod ochroną ścisłą
 • TERYT (województwo)
Rozwiń grupowanie
 • ha
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
3 Formy ochrony przyrody Powierzchnia parku narodowego pod ochroną czynną
 • TERYT (województwo)
Rozwiń grupowanie
 • ha
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
4 Formy ochrony przyrody Powierzchnia parku narodowego pod ochroną krajobrazową
 • TERYT (województwo)
Rozwiń grupowanie
 • ha
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
5 Formy ochrony przyrody Powierzchnia gruntów leśnych parku narodowego
 • TERYT (województwo)
Rozwiń grupowanie
 • ha
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
6 Formy ochrony przyrody Powierzchnia gruntów leśnych parku narodowego pod ochroną ścisłą
 • TERYT (województwo)
Rozwiń grupowanie
 • ha
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
7 Formy ochrony przyrody Powierzchnia gruntów leśnych niezalesionych parku narodowego
 • TERYT (województwo)
Rozwiń grupowanie
 • ha
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
8 Formy ochrony przyrody Powierzchnia użytków rolnych parku narodowego
 • TERYT (województwo)
Rozwiń grupowanie
 • ha
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
9 Formy ochrony przyrody Powierzchnia gruntów zadrzewionych i zakrzewionych parku narodowego
 • TERYT (województwo)
Rozwiń grupowanie
 • ha
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
10 Formy ochrony przyrody Powierzchnia gruntów pod wodami parku narodowego
 • TERYT (województwo)
Rozwiń grupowanie
 • ha
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
11 Formy ochrony przyrody Powierzchnia pozostałych terenów parku narodowego
 • TERYT (województwo)
Rozwiń grupowanie
 • ha
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
12 Formy ochrony przyrody Powierzchnia otuliny parku narodowego
 • TERYT (województwo)
Rozwiń grupowanie
 • ha
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
13 Formy ochrony przyrody Powierzchnia strefy ochronnej zwierzyny w otulinie parku narodowego
 • TERYT (województwo)
Rozwiń grupowanie
 • ha
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
14 Formy ochrony przyrody Powierzchnia rezerwatów przyrody
 • Rezerwaty przyrody
 • TERYT (województwo)
Rozwiń grupowanie
 • ha
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
15 Formy ochrony przyrody Rezerwaty przyrody
 • Rezerwaty przyrody
 • TERYT (województwo)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
16 Formy ochrony przyrody Powierzchnia rezerwatów przyrody pod ochroną ścisłą
 • Rezerwaty przyrody
 • TERYT (województwo)
Rozwiń grupowanie
 • ha
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
17 Formy ochrony przyrody Powierzchnia lasów w rezerwatach przyrody
 • Rezerwaty przyrody
 • TERYT (województwo)
Rozwiń grupowanie
 • ha
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
18 Formy ochrony przyrody Powierzchnia użytków rolnych w rezerwatach przyrody
 • Rezerwaty przyrody
 • TERYT (województwo)
Rozwiń grupowanie
 • ha
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
19 Formy ochrony przyrody Rezerwaty przyrody posiadające otulinę
 • Rezerwaty przyrody
 • TERYT (województwo)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
20 Formy ochrony przyrody Powierzchnia parków krajobrazowych
 • TERYT (województwo)
Rozwiń grupowanie
 • ha
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
21 Formy ochrony przyrody Powierzchnia lasów parku krajobrazowego
 • TERYT (województwo)
Rozwiń grupowanie
 • ha
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
22 Formy ochrony przyrody Powierzchnia użytków rolnych parku krajobrazowego
 • TERYT (województwo)
Rozwiń grupowanie
 • ha
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
23 Formy ochrony przyrody Powierzchnia gruntów pod wodami parku krajobrazowego
 • TERYT (województwo)
Rozwiń grupowanie
 • ha
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
24 Formy ochrony przyrody Powierzchnia rezerwatów i pozostałych form ochrony przyrody w parku krajobrazowym
 • TERYT (województwo)
Rozwiń grupowanie
 • ha
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
25 Formy ochrony przyrody Powierzchnia otuliny parku krajobrazowego
 • TERYT (województwo)
Rozwiń grupowanie
 • ha
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
26 Formy ochrony przyrody Powierzchnia obszarów chronionego krajobrazu
 • TERYT (województwo)
Rozwiń grupowanie
 • ha
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
27 Formy ochrony przyrody Powierzchnia lasów obszaru chronionego krajobrazu
 • TERYT (województwo)
Rozwiń grupowanie
 • ha
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
28 Formy ochrony przyrody Powierzchnia użytków rolnych obszaru chronionego krajobrazu
 • TERYT (województwo)
Rozwiń grupowanie
 • ha
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
29 Formy ochrony przyrody Powierzchnia gruntów pod wodami obszaru chronionego krajobrazu
 • TERYT (województwo)
Rozwiń grupowanie
 • ha
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
30 Formy ochrony przyrody Powierzchnia rezerwatów i pozostałych form ochrony przyrody w obszarze chronionego krajobrazu
 • TERYT (gmina)
Rozwiń grupowanie
 • ha
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
31 Formy ochrony przyrody Powierzchnia obszarów chronionego krajobrazu
 • TERYT (gmina)
Rozwiń grupowanie
 • ha
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
32 Formy ochrony przyrody Powierzchnia rezerwatów przyrody
 • TERYT (gmina)
Rozwiń grupowanie
 • ha
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
33 Formy ochrony przyrody Powierzchnia parków krajobrazowych
 • TERYT (gmina)
Rozwiń grupowanie
 • ha
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
34 Formy ochrony przyrody Powierzchnia rezerwatów i pozostałych form ochrony przyrody w parku krajobrazowym
 • TERYT (gmina)
Rozwiń grupowanie
 • ha
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
35 Formy ochrony przyrody Powierzchnia rezerwatów i pozostałych form ochrony przyrody w obszarze chronionego krajobrazu
 • TERYT (województwo)
Rozwiń grupowanie
 • ha
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
36 Dane identyfikacyjne REGON Zmienna identyfikacyjna
37 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przygotowanie danych do przekazania
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
38 Formy ochrony przyrody Powierzchnia otuliny rezerwatów przyrody
 • Rezerwaty przyrody
 • TERYT (województwo)
Rozwiń grupowanie
 • ha
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
39 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przekazanie danych
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety