Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2022

Zestaw:
T-08 - sprawozdanie o przewozach morską i przybrzeżną flotą transportową
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Żegluga morska i przybrzeżna Przewozy pasażerów w komunikacji międzynarodowej
 • Przewozy pasażerów flotą transportową w komunikacji międzynarodowej - Liczba pasażerów
 • Przewozy pasażerów flotą transportową w komunikacji międzynarodowej - Praca przewozowa
Rozwiń grupowanie
 • osoba
 • pas km
Zmienna ilościowa
 • rok
2 Żegluga morska i przybrzeżna Przewozy ładunków morskiej i przybrzeżnej floty transportowej
 • Przewozy ładunków według rodzajów żeglugi i zasięgów pływania
 • Przewozy ładunków według rodzajów żeglugi i zasięgów pływania - praca przewozowa
Rozwiń grupowanie
 • t
 • tys. t km
Zmienna ilościowa
 • rok
3 Żegluga morska i przybrzeżna Przewozy ładunków polskiego handlu zagranicznego
 • Przewozy ładunków polskiego handlu zagranicznego i ładunkow tranzytowych
Rozwiń grupowanie
 • t
Zmienna ilościowa
 • rok
4 Żegluga morska i przybrzeżna Relacja ładunków przewożonych flotą transportową
 • Przewozy ładunków według relacji
Rozwiń grupowanie
 • t
Zmienna ilościowa
 • rok
5 Żegluga morska i przybrzeżna Przewozy ładunków polskiego handlu zagranicznego w kontenerach dużych (20’ lub większych)
 • Przewozy ładunków PHZ w kontenerach dużych (20’ lub większych)
Rozwiń grupowanie
 • t
Zmienna ilościowa
 • rok
6 Żegluga morska i przybrzeżna Przewozy pasażerów flotą transportową
 • Przewozy pasażerów flotą transportową - Liczba pasażerów
 • Praca przewozowa pasażerów floty transportowej
Rozwiń grupowanie
 • osoba
 • pas km
Zmienna ilościowa
 • rok
7 Żegluga morska i przybrzeżna Relacja ładunków przewożonych w kontenerach dużych (20’ lub większych)
 • Przewozy ładunków według relacji w kontenerach dużych (20’ lub większych)
Rozwiń grupowanie
 • t
Zmienna ilościowa
 • rok
8 Żegluga morska i przybrzeżna Czy przewozy ładunków / pasażerów realizowane są statkami żeglugi morskiej czy przybrzeżnej? Zmienna jakościowa
 • rok
9 Żegluga morska i przybrzeżna Relacja ładunków przewożonych w kontenerach w TEU
 • Przewozy ładunków według relacji -kontenery z ładunkami w TEU
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
10 Żegluga morska i przybrzeżna Przewozy pasażerów flotą transportową w komunikacji krajowej
 • Przewozy pasażerów w komunikacji krajowej -Liczba pasażerów
 • Przewozy pasażerów w komunikacji krajowej - praca przewozowa
Rozwiń grupowanie
 • osoba
 • pas km
Zmienna ilościowa
 • rok
11 Żegluga morska i przybrzeżna Przewozy ładunków morskiej i przybrzeżnej floty transportowej
 • Przewozy ładunków według przynależności bandery statku - ładunki.
 • Przewozy ładunków według przynależności bandery statku - praca przewozowa.
Rozwiń grupowanie
 • t
 • tys. t km
Zmienna ilościowa
 • rok
12 Żegluga morska i przybrzeżna Kontenery polskiego handlu zagranicznego z ładunkami
 • Przewozy PHZ- kontenery z ładunkami w TEU
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
13 Żegluga morska i przybrzeżna Przewozy ładunków morskiej i przybrzeżnej floty transportowej
 • Przewozy ładunków według grup ładunkowych
Rozwiń grupowanie
 • t
Zmienna ilościowa
 • rok
14 Żegluga morska i przybrzeżna Przewozy pasażerów wewnątrzportowe
 • Przewozy wewnątrzportowe - liczba pasażerów.
 • Przewozy wewnątrzportowe -praca przewozowa.
Rozwiń grupowanie
 • osoba
 • pas km
Zmienna ilościowa
 • rok
15 Żegluga morska i przybrzeżna Przewozy pasażerów pomiędzy portami polskimi
 • Przewozy pasażerów pomiędzy portami polskimi
 • Praca przewozowa pasażerów floty transportowej pomiędzy portami polskimi.
Rozwiń grupowanie
 • osoba
 • pas km
Zmienna ilościowa
 • rok
16 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przygotowanie danych do przekazania
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
17 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przekazanie danych
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
18 Dane identyfikacyjne REGON Zmienna identyfikacyjna