Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2022

Zestaw:
ZD-3 - sprawozdanie z ambulatoryjnej opieki zdrowotnej
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Dane identyfikacyjne REGON Zmienna identyfikacyjna
2 Ambulatoryjna opieka zdrowotna – działalność Specjalistyczne porady stomatologiczne
 • Płeć (kobiety)
 • Wybrane grupy wieku (do lat 18)
 • Wybrane grupy wieku (65 lat i więcej)
 • Rodzaje poradni stomatologicznych
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
3 Ambulatoryjna opieka zdrowotna – infrastruktura Poradnie stomatologiczne
 • Rodzaje poradni stomatologicznych
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
4 Ambulatoryjna opieka zdrowotna – działalność Specjalistyczne porady lekarskie
 • Płeć (kobiety)
 • Wybrane grupy wieku (do lat 18)
 • Wybrane grupy wieku (65 lat i więcej)
 • Porady lekarskie w specjalistycznej opiece zdrowotnej
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
5 Ambulatoryjna opieka zdrowotna – infrastruktura Poradnie lekarskie w specjalistycznej opiece zdrowotnej
 • Rodzaje poradni lekarskich
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
6 Ambulatoryjna opieka zdrowotna – działalność Porady lekarskie kobietom w ciąży w zakresie opieki profilaktycznej w podstawowej opiece zdrowotnej
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
7 Ambulatoryjna opieka zdrowotna – działalność Domowe porady lekarskie w podstawowej opiece zdrowotnej
 • Płeć (kobiety)
 • Wybrane grupy wieku (do lat 18)
 • Wybrane grupy wieku (65 lat i więcej)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
8 Ambulatoryjna opieka zdrowotna – infrastruktura Inna przychodnia / ośrodek zdrowia / ambulatorium Zmienna identyfikacyjna
9 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przygotowanie danych do przekazania
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
10 Ambulatoryjna opieka zdrowotna – działalność Porady lekarskie w podstawowej opiece zdrowotnej
 • Płeć (kobiety)
 • Wybrane grupy wieku (do lat 18)
 • Wybrane grupy wieku (65 lat i więcej)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
11
 • Wyszczególnienie
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
12 Ambulatoryjna opieka zdrowotna – infrastruktura Przychodnia przyszpitalna Zmienna identyfikacyjna
13 Resortowe kody identyfikacyjne podmiotów leczniczych Kod zawodu lekarza / lekarza dentysty Zmienna identyfikacyjna
14 Resortowe kody identyfikacyjne podmiotów leczniczych Kod rodzaju praktyki zawodowej Zmienna identyfikacyjna
15 Resortowe kody identyfikacyjne podmiotów leczniczych Kod resortowy identyfikujący jednostkę organizacyjną zakładu leczniczego Zmienna identyfikacyjna
16 Resortowe kody identyfikacyjne podmiotów leczniczych Forma organizacyjno-prawna podmiotu leczniczego Zmienna identyfikacyjna
17 Resortowe kody identyfikacyjne podmiotów leczniczych Kod podmiotu tworzącego Zmienna identyfikacyjna
18 Cechy organizacyjno-prawne Oznaczenie organu prowadzącego rejestr Zmienna identyfikacyjna
19 Resortowe kody identyfikacyjne podmiotów leczniczych Numer księgi rejestrowej Zmienna identyfikacyjna
20 Dostosowanie placówek do potrzeb osób niepełnosprawnych Przystosowanie zakładu leczniczego do potrzeb osób niepełnosprawnych Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
21 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przekazanie danych
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
22 Dane adresowe i terytorialne Miejsce położenia jednostki sprawozdawczej wykonującej działalność leczniczą Zmienna identyfikacyjna
23 Ambulatoryjna opieka zdrowotna – działalność Porady lekarskie w nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej
 • Płeć (kobiety)
 • Wybrane grupy wieku(do lat 18)
 • Wybrane grupy wieku(65 lat i więcej)
 • Miejsce udzielania porad
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
24 Ambulatoryjna opieka zdrowotna – działalność Teleporady
 • Płeć (kobiety)
 • Wybrane grupy wieku(do lat 18)
 • Wybrane grupy wieku(65 lat i więcej)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego