Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2022

Zestaw:
ZOŚ-5 - zestawienia tabelaryczne o zasobach wód powierzchniowych
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Wody powierzchniowe Opad na obszar łącznie z częścią poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej
 • RZGW - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
Rozwiń grupowanie
 • mm
Zmienna ilościowa
 • rok
2 Wody powierzchniowe Dopływ wód spoza obszaru dorzecza lub terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • RZGW - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
Rozwiń grupowanie
 • mln m3
Zmienna ilościowa
 • rok
3 Wody powierzchniowe Odpływ z obszaru Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
 • RZGW - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
Rozwiń grupowanie
 • mm
 • mln m3
Zmienna ilościowa
 • rok
4 Wody powierzchniowe Dopływ wód spoza Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
 • RZGW - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
Rozwiń grupowanie
 • mln m3
Zmienna ilościowa
 • rok
5 Wody powierzchniowe Opad na obszar Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
 • RZGW - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
Rozwiń grupowanie
 • mm
Zmienna ilościowa
 • rok
6 Wody powierzchniowe Powierzchnia Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
 • RZGW - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
Rozwiń grupowanie
 • km2
Zmienna ilościowa
 • rok
7 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przygotowanie danych do przekazania
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
8 Dane identyfikacyjne REGON Zmienna identyfikacyjna
9 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przekazanie danych
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety