Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2022

Zestaw:
H-02n – sprawozdanie o dostawach nawozów dla rolnictwa przez jednostki produkcyjne oraz importerów
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Nawozy mineralne i wapniowe Zapas nawozów na koniec okresu sprawozdawczego
 • jednostka z wymiaru
Zmienna ilościowa
 • na koniec okresu sprawozdawczego
2 Nawozy mineralne i wapniowe Wartość brutto sprzedanych nawozów
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
3 Nawozy mineralne i wapniowe Sprzedaż nawozów (bez eksportu / wywozu)
 • Źródło pochodzenia towaru
Rozwiń grupowanie
 • jednostka z wymiaru
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
4 Dane identyfikacyjne Numer identyfikacyjny REGON Zmienna identyfikacyjna
5 Obciążenie respondentów Proszę podać szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony na przygotowanie danych dla potrzeb wypełnienia formularza
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
6 Obciążenie respondentów Proszę podać szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony na wypełnienie formularza
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
7 Nawozy mineralne i wapniowe Czy w ciągu okresu sprawozdawczego zajmowali się Państwo sprzedażą nawozów mineralnych dla rolnictwa z produkcji własnej lub z importu / przywozu? Zmienna jakościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego