Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2022

Zestaw:
C-08-C – notowania cen detalicznych jednolitych w kraju związanych z nabywaniem i posiadaniem mieszkań i domów
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Ceny detaliczne Cena detaliczna
  • Reprezentanty z zakresu: towary i usługi związane z nabywaniem i posiadaniem mieszkań i domów na własne potrzeby mieszkaniowe (notowania centralne)
Rozwiń grupowanie
  • PLN
Zmienna ilościowa
  • miesiąc