Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2022

Zestaw:
EN-1 – sprawozdanie o liczbie kandydatów i przyjętych na studia stacjonarne i niestacjonarne
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Kandydaci i przyjęci na studia Kandydaci na studia drugiego stopnia
  • osoba
Zmienna ilościowa
  • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
2 Kandydaci i przyjęci na studia Kandydaci na studia pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie
  • osoba
Zmienna ilościowa
  • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego