Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2022

Zestaw:
G-09.10 – sprawozdanie o skutkach środowiskowych działalności górnictwa węgla kamiennego
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Skutki środowiskowe działalności górnictwa węgla kamiennego Skutki środowiskowe działalności górnictwa węgla kamiennego
  • Wielkości rzeczowo-finansowe charakteryzujące skutki środowiskowe działalności górnictwa węgla kamiennego - G-09.10
Rozwiń grupowanie
  • tys. zł
  • 1000 m3
  • t
  • tys. t
  • ha
  • tys. m2
Zmienna ilościowa
  • kwartał
  • od początku roku do końca kwartału