Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2022

Zestaw:
G-11e – sprawozdanie o cenach energii elektrycznej według kategorii standardowych odbiorców końcowych
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Dane identyfikacyjne Nazwa pełna jednostki Zmienna identyfikacyjna
2 Dane identyfikacyjne REGON Zmienna identyfikacyjna
3 Dane adresowe i terytorialne Adres siedziby (składowe: Miejscowość, Ulica, Numer budynku, Numer lokalu, Kod pocztowy, Miejscowość poczt) Zmienna adresowa
 • I półrocze
 • II półrocze
 • rok
4 Ciepło i energia elektryczna Odbiorcy końcowi energii elektrycznej
 • Umowy kompleksowe, rozdzielone
 • Kategorie odbiorców standardowych
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • I półrocze
 • II półrocze
 • rok
5 Ciepło i energia elektryczna Zużycie energii elektrycznej
 • Umowy kompleksowe, rozdzielone
 • Kategorie odbiorców standardowych
Rozwiń grupowanie
 • MWh
Zmienna ilościowa
 • I półrocze
 • II półrocze
 • rok
6 Ciepło i energia elektryczna Średnie maksymalne zapotrzebowanie mocy elektrycznej
 • Umowy kompleksowe, rozdzielone
 • Kategorie odbiorców standardowych
Rozwiń grupowanie
 • kW
Zmienna ilościowa
 • I półrocze
 • II półrocze
 • rok
7 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Cena energii elektrycznej
 • Umowy kompleksowe, rozdzielone
 • Kategorie odbiorców standardowych
 • Składowe ceny energii elektrycznej
Rozwiń grupowanie
 • zł / kWh
Zmienna ilościowa
 • I półrocze
 • II półrocze
 • rok
8 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przygotowanie danych do przekazania
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
9 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przekazanie danych
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety