Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2020

1.48 Działalność transportowa, poczta

1. Symbol
1.48.06
2. Temat badania
Poczta
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o poziomie i strukturze usług pocztowych i infrastrukturze pocztowej.
Realizacja potrzeb użytkowników:

 • administracja rządowa,
 • odbiorcy indywidualni,
 • placówki naukowe/badawcze, uczelnie (nauczyciele akademiccy i studenci).

6. Zakres podmiotowy

Podmioty prowadzące działalność pocztową, objęte obowiązkiem przedłożenia Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej sprawozdania z działalności pocztowej.

7. Zakres przedmiotowy

Infrastruktura i usługi pocztowe. Wartość usług.

8. Źródła danych

 • Zestawy danych z systemów informacyjnych Urzędu Komunikacji Elektronicznej (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Liczba operatorów pocztowych, w przekrojach: obszar działania, kraj, województwa.
Przesyłki listowe i paczki pocztowe w tym w ramach usług powszechnych i usług wchodzących w zakres usług powszechnych, przesyłki reklamowe, druki bezadresowe, przesyłki pocztowe przesyłane przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, przekazy pocztowe, przesyłki kurierskie, w przekrojach: obrót krajowy i obrót zagraniczny.
Przychody ze sprzedaży usług pocztowych, w przekrojach: rodzaj usług.
Liczba skrzynek pocztowych nadawczych.
Liczba placówek pocztowych (operator wyznaczony oraz operatorzy pozostali), w przekrojach: kraj, województwa.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
 • Transport – wyniki działalności w 2020 r. (Wrzesień 2021),
 • Poczta i telekomunikacja – wyniki działalności 2020 r. (Październik 2021),
 • Rocznik Statystyczny Województw 2021 (Grudzień 2021),
 • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2021 (Grudzień 2021),
 • Mały Rocznik Statystyczny Polski 2021 (Lipiec 2021).
Internetowe bazy danych
 • Bank Danych Lokalnych - Transport i łączność - Łączność (Grudzień 2021),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Transport i Łączność - Łączność/Podstawowe dane o poczcie i telekomunikacji (Grudzień 2021).