Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2020

1.48 Działalność transportowa, poczta

1. Symbol
1.48.15
2. Temat badania
Wypadki drogowe
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o liczbie wypadków drogowych i przyczynach oraz ofiarach wypadków.
Dostarczenie danych na potrzeby realizowanych strategii i programów:

 • Strategia Rozwoju Transportu,
 • Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko,
 • Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.
Realizacja potrzeb użytkowników:

 • administracja rządowa,
 • media ogólnopolskie i terenowe,
 • placówki naukowe/badawcze, uczelnie (nauczyciele akademiccy i studenci).

6. Zakres podmiotowy

Wypadki drogowe.

7. Zakres przedmiotowy

Wypadki drogowe i ofiary wypadków.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Liczba wypadków drogowych i ofiar wypadków (zabici i ranni), w przekrojach: lokalizacje wypadków (teren zabudowany, poza terenem zabudowanym), kraj, województwa, powiaty; wiek ofiar.
Liczba wypadków drogowych, w przekrojach: przyczyny i sprawcy wypadków, kraj, województwa, powiaty; pojazdy sprawców, kraj, województwa, powiaty.
Nietrzeźwi uczestnicy wypadków drogowych w podziale na kierujących pojazdem (według rodzajów pojazdów) i pieszych, w przekrojach: kraj, województwa, powiaty.
Liczba wypadków drogowych spowodowanych przez nietrzeźwych według pojazdów sprawców, w przekrojach: kraj, województwa, powiaty.
Liczba wypadków drogowych i ofiar wypadków (zabici i ranni) z udziałem rowerzystów, w przekrojach: kraj, województwa, powiaty.
Liczba wypadków drogowych, ofiar wypadków (zabici i ranni) oraz kolizji według miesięcy, w przekrojach: kraj, województwa, powiaty.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
 • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2021 (Grudzień 2021),
 • Mały Rocznik Statystyczny Polski 2021 (Lipiec 2021),
 • Rocznik Statystyczny Województw 2021 (Grudzień 2021),
 • Transport – wyniki działalności w 2020 r. (Wrzesień 2021).
Internetowe bazy danych
 • Bank Danych Lokalnych - Transport i łączność - Wypadki drogowe (Listopad 2021),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Transport i Łączność - Transport/Drogowy/Wypadki drogowe (Grudzień 2021).