Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2021

1.24 Wynagrodzenia, koszty pracy i świadczenia społeczne

1. Symbol
1.24.01
2. Temat badania
Wynagrodzenia w gospodarce narodowej
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji umożliwiających ogłaszanie w określonych terminach przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego informacji dotyczących przeciętnych wynagrodzeń w gospodarce narodowej i w sektorze przedsiębiorstw. Regulacje prawne uzależniają poziom wielu świadczeń społecznych, socjalnych czy też rozwiązań podatkowych od poziomu przeciętnych wynagrodzeń. Prowadzenie prac analitycznych i metodologicznych mających na celu wypracowanie metodologii wykorzystania danych administracyjnych, m.in. z systemu podatkowego, ubezpieczeń społecznych jako bezpośrednich źródeł danych dla badania oraz uzyskanie danych wynikowych na niższych poziomach agregacji przestrzennej.
Realizacja potrzeb użytkowników:

 • administracja samorządowa – gmina, miasto,
 • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne,
 • stowarzyszenia, organizacje, fundacje,
 • szkoły (nauczyciele i uczniowie),
 • NBP,
 • banki, instytucje ubezpieczeniowe, instytucje finansowe,
 • administracja samorządowa – powiat,
 • Sejm, Senat,
 • odbiorcy indywidualni,
 • przedsiębiorstwa, samorząd gospodarczy,
 • placówki naukowe/badawcze, uczelnie (nauczyciele akademiccy i studenci),
 • administracja rządowa,
 • organizacje międzynarodowe,
 • media ogólnopolskie i terenowe,
 • administracja samorządowa – województwo.
Dane osobowe:

Pozyskanie identyfikowalnych zbiorów danych, w tym danych osobowych pozwoli na przeprowadzenie pogłębionych analiz, na podstawie których będzie możliwe podjęcie decyzji o ograniczeniu zakresu danych zbieranych od respondentów i zastąpieniu ich danymi z rejestrów administracyjnych.

6. Zakres podmiotowy

Podmioty gospodarki narodowej.

7. Zakres przedmiotowy

Pracujący, w tym zatrudnieni. Wynagrodzenia.

8. Źródła danych

Inne źródła danych

Szacunki dotyczące wynagrodzeń zatrudnionych w indywidualnych gospodarstwach rolnych (1.45.29 - Powszechny Spis Rolny i badanie metod produkcji rolnej - PBSSP 2010) Dane pozyskiwane w ramach PBSSP w 2018 r., z zestawów SOF-1, SOF-2, SOF-3 dot. szacunków wynagrodzeń osób zatrudnionych w organizacjach członkowskich-fundacjach, stowarzyszeniach, samorządach gospodarczych, organizacjach pracodawców, partiach politycznych, związkach zawodowych i innych organizacjach społecznych.

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Poziom wynagrodzeń ogółem i ich struktura oraz przeciętne wynagrodzenie, w przekrojach: NUTS 1, województwa, NUTS 2, NUTS 3, powiaty, sekcje i działy PKD, sektory własności.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Komunikaty i obwieszczenia
 • „Obwieszczenie Prezesa GUS w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (miesiące 2021 roku)” (Luty 2021, Marzec 2021, Kwiecień 2021, Maj 2021, Czerwiec 2021, Lipiec 2021, Sierpień 2021, Wrzesień 2021, Październik 2021, Listopad 2021, Grudzień 2021, Styczeń 2022),
 • „Komunikat Prezesa GUS w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku (miesiące 2021 roku)” (Luty 2021, Marzec 2021, Kwiecień 2021, Maj 2021, Czerwiec 2021, Lipiec 2021, Sierpień 2021, Wrzesień 2021, Październik 2021, Listopad 2021, Grudzień 2021, Styczeń 2022),
 • „Obwieszczenie Prezesa GUS w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku (kwartały 2021 roku)” (Kwiecień 2021, Lipiec 2021, Październik 2021, Styczeń 2022),
 • „Obwieszczenie Prezesa GUS w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku (kwartały 2021 roku)” (Kwiecień 2021, Lipiec 2021, Październik 2021, Styczeń 2022),
 • „Obwieszczenie Prezesa GUS w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw (w roku poprzednim) w 2021 roku” (Styczeń 2022),
 • „Obwieszczenie Prezesa GUS w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku (w roku poprzednim) w 2021 roku” (Styczeń 2022),
 • „Komunikat Prezesa GUS w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w 2021 roku (dane kwartalne)” (Maj 2021, Sierpień 2021, Listopad 2021, Luty 2022),
 • „Komunikat Prezesa GUS w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, bez wypłat nagród z zysku, w czwartym kwartale 2021 roku” (Luty 2022),
 • „Komunikat Prezesa GUS w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku 2021” (Luty 2022),
 • „Komunikat Prezesa GUS w sprawie realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w roku 2021 w stosunku do roku 2020” (Luty 2022),
 • „Komunikat Prezesa GUS w sprawie kwoty bazowej w 2021 roku” (Luty 2022),
 • „Obwieszczenie Prezesa GUS w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku i drugim półroczu 2021 roku” (Luty 2022),
 • „Obwieszczenie Prezesa GUS w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w województwach w 2021 roku” (Listopad 2022).
Publikacje GUS
 • „Rocznik Statystyczny Przemysłu 2022” (Grudzień 2022),
 • „Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej 2021” (Czerwiec 2021, Wrzesień 2021, Grudzień 2021, Kwiecień 2022),
 • „Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2022” (Grudzień 2022),
 • „Mały Rocznik Statystyczny Polski 2022” (Lipiec 2022),
 • „Sytuacja społeczno-gospodarcza województw 2021” (Czerwiec 2021, Wrzesień 2021, Grudzień 2021, Kwiecień 2022),
 • „Rocznik Statystyczny Leśnictwa 2022” (Listopad 2022),
 • „Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju 2021” (Luty 2021, Marzec 2021, Kwiecień 2021, Maj 2021, Czerwiec 2021, Lipiec 2021, Sierpień 2021, Wrzesień 2021, Październik 2021, Listopad 2021, Grudzień 2021, Styczeń 2022),
 • „Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2022” (Grudzień 2022),
 • „Rocznik Statystyczny Województw 2022” (Grudzień 2022),
 • „Biuletyn statystyczny 2021” (Luty 2021, Marzec 2021, Kwiecień 2021, Maj 2021, Czerwiec 2021, Lipiec 2021, Sierpień 2021, Wrzesień 2021, Październik 2021, Listopad 2021, Grudzień 2021, Styczeń 2022).
Termin słownie
 • Dane dotyczące wynagrodzeń w publikacji "Biuletyn Statystyczny w 2021 r." udostępniane są kwartalnie oraz rocznie.
Informacje sygnalne
 • „Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w 2021 r.” (Luty 2021, Marzec 2021, Kwiecień 2021, Maj 2021, Czerwiec 2021, Lipiec 2021, Sierpień 2021, Wrzesień 2021, Październik 2021, Listopad 2021, Grudzień 2021, Styczeń 2022).
Internetowe bazy danych
 • Bank Danych Lokalnych – Wynagrodzenia i świadczenia społeczne – Wynagrodzenia – Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto (Sierpień 2022),
 • Bank Danych Lokalnych – Wynagrodzenia i świadczenia społeczne – Wynagrodzenia – Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej (dane kwartalne) (Czerwiec 2021, Wrzesień 2021, Grudzień 2021, Kwiecień 2022),
 • Bank Danych Lokalnych – Wynagrodzenia i świadczenia społeczne – Wynagrodzenia – Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej według PKD 2007 (Listopad 2022),
 • Bank Danych Lokalnych – Wynagrodzenia i świadczenia społeczne – Wynagrodzenia – Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw według PKD 2007 (dane krótkookresowe) (Marzec 2021, Kwiecień 2021, Maj 2021, Czerwiec 2021, Lipiec 2021, Sierpień 2021, Wrzesień 2021, Październik 2021, Listopad 2021, Grudzień 2021, Styczeń 2022, Luty 2022),
 • Dziedzinowa baza wiedzy – DBW Rynek Pracy – Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej (Listopad 2022).