Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
NBP PEGAZ 10 - dane dotyczące bilansu płatniczego Polski
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Narodowego Banku Polskiego
Źródło danych:
System Statystyki Powiązań Gospodarczych z Zagranicą;
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Narodowy Bank Polski Raz w miesiącu do 45. dnia po miesiącu za miesiąc i do 15 marca 2021 r. za styczeń 2020 r. - dane skorygowane, do 15 kwietnia 2021 r. za luty 2020 r. - dane skorygowane, do 14 maja 2021 r. za marzec 2020 r. - dane skorygowane, do 15 czerwca 2021 r. za kwiecień 2020 r. - dane skorygowane, do 1 lipca 2021 r. za I kwartał 2020 r. - dane skorygowane, do 15 lipca 2021 r. za maj 2020 r. - dane skorygowane, do 16 sierpnia 2021 r. za czerwiec 2020 r. - dane skorygowane, do 15 września 2021 r. za lipiec 2020 r. - dane skorygowane, do 30 września 2021 r. za II kwartał 2020 r. - dane skorygowane, do 15 października 2021 r. za sierpień 2020 r. - dane skorygowane, do 15 listopada 2021 r. za wrzesień 2020 r. - dane skorygowane, do 15 grudnia 2021 r. za październik 2020 r. - dane skorygowane, do 31 grudnia 2021 r. za III kwartał 2020 r. - dane skorygowane, do 14 stycznia 2022 r. za listopad 2020 r. - dane skorygowane, do 15 lutego 2022 r. za grudzień 2020 r. - dane skorygowane, do 31 marca 2022 r. za IV kwartał 2020 r. - dane skorygowane, do 31 marca 2022 r. za rok 2020 - dane skorygowane;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Bilans płatniczy Polski.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.62.17
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021