Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
IAS SCM 01 - dane dotyczące nieruchomości
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Finansów
Źródło danych:
System „Czynności Majątkowe”;
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Izby Administracji Skarbowej 4 razy w roku do 20 czerwca 2020 r. dane transakcyjne wprowadzone do systemu w okresie od 1 marca do 31 maja 2020 r., do 20 września 2020 r. dane transakcyjne wprowadzone do systemu w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia 2020 r., do 20 grudnia 2020 r. dane transakcyjne wprowadzone do systemu w okresie od 1 września do 30 listopada 2020 r., do 20 marca 2021 r. dane transakcyjne wprowadzone do systemu w okresie od 1 grudnia 2020 r. do 28 lutego 2021 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
oddziały okręgowe NBP
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Cechy nieruchomości. Ceny nieruchomości. Dane adresowe i terytorialne. Obrót nieruchomościami.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.26.09
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020