Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
MF JPK_VAT 01 - dane dotyczące osób fizycznych będących podatnikami VAT i pozostałych podmiotów będących podatnikami VAT (dane według JPK_VAT)
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Finansów
Źródło danych:
Jednolity Plik Kontrolny VAT;
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Ministerstwo Finansów Raz w roku do 28 kwietnia 2020 r. za styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień 2018 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Ministerstwo Finansów Raz w roku do 28 kwietnia 2020 r. za styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień 2019 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Ministerstwo Finansów 7 razy w roku do 31 lipca 2020 r. za styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec 2020 r., do 2 września 2020 r. za lipiec 2020 r., do 2 października 2020 r. za sierpień 2020 r., do 2 listopada 2020 r. za wrzesień 2020 r., do 2 grudnia 2020 r. za październik 2020 r., do 4 stycznia 2021 r. za listopad 2020 r., do 2 lutego 2021 r. za grudzień 2020 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dane adresowe i terytorialne. Dane identyfikacyjne. Podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy.

Szczegółowy zakres danych osobowych:
Numer identyfikacji podatkowej. Adres poczty elektronicznej.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.49.02 1.49.05 1.49.08 1.49.09 1.51.09 1.61.04 1.61.17 1.67.06
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020