Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
KT-1 - sprawozdanie o wykorzystaniu turystycznego obiektu noclegowego
Gestor zestawu:
Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego
Źródło danych:
KT-1 - sprawozdanie o wykorzystaniu turystycznego obiektu noclegowego
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Podmioty gospodarki narodowej prowadzące działalność zaklasyfikowaną według PKD do grup: 55.1, 55.2, 55.3 posiadające 10 i więcej miejsc noclegowych;

metoda obserwacji pełnej
Raz w miesiącu do 10. dnia po miesiącu za miesiąc i do 10 stycznia 2021 r. za grudzień 2020 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dane adresowe i terytorialne. Dane identyfikacyjne. Turystyczna baza noclegowa. Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych. Obciążenie respondentów.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.30.03
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020