Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
NBP-NM/RW - ankieta dotycząca nieruchomości mieszkaniowych - rynek wtórny
Gestor zestawu:
Zestawy danych Narodowego Banku Polskiego
Źródło danych:
NBP-NM/RW - ankieta dotycząca nieruchomości mieszkaniowych - rynek wtórny
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Zarządcy nieruchomości; Podmioty obsługujące pośredników i zarządców w zakresie gromadzenia danych dotyczących cen nieruchomości i czynszów najmu; Polski Fundusz Rozwoju oraz związane z nim i tworzone przez niego podmioty zajmujące się budową mieszkań na wynajem i ich wynajmem; pośrednicy w obrocie nieruchomościami, podmioty zajmujące się obrotem nieruchomościami, agencje nieruchomości, spółdzielnie mieszkaniowe działające na rynku nieruchomości mieszkaniowych;

metoda obserwacji pełnej
4 razy w roku do 20 czerwca 2020 r. dane transakcyjne za okres od 1 marca do 31 maja 2020 r. oraz dane ofertowe według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r., do 20 września 2020 r. dane transakcyjne za okres od 1 czerwca do 31 sierpnia 2020 r. oraz dane ofertowe według stanu na dzień 1 września 2020 r., do 20 grudnia 2020 r. dane transakcyjne za okres od 1 września do 30 listopada 2020 r. oraz dane ofertowe według stanu na dzień 1 grudnia 2020 r., do 20 marca 2021 r. dane transakcyjne za okres od 1 grudnia 2020 r. do 28 lutego 2021 r. oraz dane ofertowe według stanu na dzień 1 marca 2021 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
oddziały okręgowe Narodowego Banku Polskiego
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Cechy nieruchomości. Ceny nieruchomości. Dane adresowe i terytorialne. Dane identyfikacyjne. Obrót nieruchomościami. Zasoby mieszkaniowe.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.26.09
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020