Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
SFU-OZ - sprawozdanie statystyczne oddziałów zagranicznych zakładów ubezpieczeń działających w Polsce
Gestor zestawu:
Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego
Źródło danych:
SFU-OZ - sprawozdanie statystyczne oddziałów zagranicznych zakładów ubezpieczeń działających w Polsce
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Zagraniczne oddziały zakładów ubezpieczeń działające w Polsce w ramach prawa do zakładania przedsiębiorstw;

metoda obserwacji pełnej
4 razy w roku do 15 maja 2020 r. według stanu na 31 marca 2020 r., do 14 sierpnia 2020 r. według stanu na 30 czerwca 2020 r., do 13 listopada 2020 r. według stanu na 30 września 2020 r., do 15 lutego 2021 r. według stanu na 31 grudnia 2020 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Cechy organizacyjno-prawne. Dane adresowe i terytorialne. Dane identyfikacyjne. Działalność zakładów ubezpieczeń. Obciążenie respondentów.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.67.03
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020