Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
Z.4.IERiGZ-PIB - bilans ryb i owoców morza
Gestor zestawu:
Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego
Źródło danych:
Z.4.IERiGZ-PIB - bilans ryb i owoców morza
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 31 października 2020 r. za rok 2020 - szacunki;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Bilans ryb i owoców morza. Obciążenie respondentów.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.45.19
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020