Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
załącznik nr 2 do sprawozdania MRPiPS-01 - bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy, poszukujący pracy oraz wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej
Gestor zestawu:
Zestawy danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Źródło danych:
załącznik nr 2 do sprawozdania MRPiPS-01 - bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy, poszukujący pracy oraz wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Powiatowe urzędy pracy;

metoda obserwacji pełnej
Raz w półroczu do 14 lipca 2020 r. za I półrocze 2020 r., do 18 stycznia 2021 r. za II półrocze 2020 r.;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
wojewódzkie urzędy pracy
Wojewódzkie urzędy pracy za działalność powiatowych urzędów pracy;

metoda obserwacji pełnej
Raz w półroczu do 16 lipca 2020 r. za I półrocze 2020 r., do 20 stycznia 2021 r. za II półrocze 2020 r.;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Urząd Statystyczny w Bydgoszczy
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Bezrobotni zarejestrowani w urzędach pracy. Poszukiwanie pracy. Wolne miejsca pracy zgłoszone do urzędów pracy. Obciążenie respondentów.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.23.06
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020