Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
ARP OW 01 - dane o obrocie węglem oraz mechanicznej przeróbce węgla
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach
Źródło danych:
System informacyjny dotyczący obrotu węglem oraz mechanicznej przeróbki węgla;
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach Raz w miesiącu do 40. dnia po miesiącu za miesiąc i do 11 stycznia 2021 r. za listopad 2020 r., do 10 lutego 2021 r. za grudzień 2020 r.;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Ministerstwo Klimatu, Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Bilanse paliw i energii. Produkcja i jakość węgla kamiennego.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.44.01
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020