Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
BGK PTR 01 - dane w zakresie przedsięwzięć termomodernizacyjnych i remontowych
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Banku Gospodarstwa Krajowego
Źródło danych:
System informacyjny dotyczący przedsięwzięć termomodernizacyjnych i remontowych;
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Bank Gospodarstwa Krajowego Raz w roku do 30 września 2021 r. za rok 2020;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Główny Urząd Statystyczny
Bank Gospodarstwa Krajowego Raz w roku do 30 września 2021 r. za rok 2020;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Bilanse paliw i energii. Cechy nieruchomości. Charakterystyka energetyczna budynku. Dane adresowe i terytorialne. Zasoby mieszkaniowe.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.44.01
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021