Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
EN-1 - sprawozdanie o liczbie kandydatów i przyjętych na studia stacjonarne i niestacjonarne
Gestor zestawu:
Zestawy danych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Źródło danych:
EN-1 - sprawozdanie o liczbie kandydatów i przyjętych na studia stacjonarne i niestacjonarne
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Uczelnie i wyższe seminaria duchowne prowadzone przez kościoły i związki wyznaniowe;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 7 października 2020 r. za rok szkolny 2020/2021 wg stanu na 1 października 2020 r.;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Kandydaci i przyjęci na studia.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.27.05
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020