Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
MC AM 01 - dane dotyczące aktów małżeństwa
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Cyfryzacji
Źródło danych:
Rejestr stanu cywilnego;
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Ministerstwo Cyfryzacji Raz w miesiącu do 4. dnia miesiąca za miesiąc i do 7 stycznia 2021 r. za grudzień 2020 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Małżeństwa.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.21.02
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020