Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
MRiRW ZSRIR 01 - dane dotyczące cen produktów rolnych
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Źródło danych:
Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej;
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Raz w kwartale do 15 maja 2020 r. za I kwartał 2020 r., do 14 sierpnia 2020 r. za II kwartał 2020 r., do 16 listopada 2020 r. za III kwartał 2020 r., do 15 stycznia 2021 r. za IV kwartał 2020 r.;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Ceny w rolnictwie.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.64.01
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020