Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
NBP BIS_ZSK-KG 01 - dane dotyczące rachunku zysków i strat NBP
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Narodowego Banku Polskiego
Źródło danych:
Bankowa Informacja Sprawozdawcza;
Zintegrowany System Księgowy - Księga Główna;
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Narodowy Bank Polski Raz w roku do 29 czerwca 2020 r. za rok 2019;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Narodowy Bank Polski Raz w kwartale do 20 maja 2020 r. za I kwartał 2020 r., do 17 sierpnia 2020 r. za I półrocze 2020 r., do 16 listopada 2020 r. za trzy kwartały 2020 r., do 18 lutego 2021 r. za rok 2020;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Rachunek zysków i strat banki.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.67.03
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020