Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
PIG MIDAS_PSH 01 - dane dotyczące zasobów wód podziemnych w Polsce
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego
Źródło danych:
System Gospodarki i Ochrony Bogactw Mineralnych;
System przetwarzania danych państwowej służby hydrogeologicznej;
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy Raz w roku do 8 października 2021 r. za rok 2020;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Zasoby wód podziemnych.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.01.05
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021